title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân Quý I năm 2015 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng
Chủ nhật, 15/02/2015, 02:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4650/UBND-PCNC ngày 08/9/2009 về việc củng cố công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố, trong đó nêu: “Hàng quý, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện gửi lịch tiếp công dân cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố và thông báo công khai cho nhân dân”.

Sở Xây dựng thông báo Lịch tiếp công dân quý I/2015 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

Tải file Lịch tiếp công dân Quý I năm 2015 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng (Đính kèm Văn bản số  11961/SXD-TT ngày 29 tháng 12 năm 2014)

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 583
Tin mới hơn
Tin đã đưa