title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân quý III/2014 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng
Thứ tư, 09/07/2014, 01:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(Đính kèm Văn bản số 5512/SXD-TT ngày 07 tháng 7 năm 2014)

 

Ngày/tháng TCD

Buổi trực

Lãnh đạo tiếp công dân

Cán bộ trực

Địa điểm

 

Họ & tên

Chức vụ

Số điện thoại

 
 

Tháng 7

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng - PCTT 
 Lê Trung Châu - PCVP 
3.9326214-103

Phòng tiếp công dân SXD
60 Trương Định, P7, quận 3, TPHCM

 

Thứ 5  03/7/2014

Sáng

Quách Hồng Tuyến

Phó Giám đốc

3.9320951 - 333

 

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  05/7/2014

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  10/7/2014

Sáng

Phan Đức Nhạn

Phó Giám đốc

3.9326953 - 202

 

Chiều

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 5  17/7/2014

 

 

 

 

 

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 5  24/7/2014

Sáng

Quách Hồng Tuyến

Phó Giám đốc

3.9320951 - 333

 

Chiều

Phan Đức Nhạn

Phó Giám đốc

3.9326953 - 202

 

Thứ 5  31/7/2014

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Chiều

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Tháng 8

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng - PCTT 
 Lê Trung Châu - PCVP 
3.9326214-103

Phòng tiếp công dân SXD
60 Trương Định, P7, quận 3, TPHCM

 

Thứ 5  07/8/2014

Sáng

Quách Hồng Tuyến

Phó Giám đốc

3.9320951 - 333

 

Chiều

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 5  14/8/2014

Sáng

Phan Đức Nhạn

Phó Giám đốc

3.9326953 - 202

 

Chiều

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  16/8/2014

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

Nguyễn Mạnh Hùng - PCTT 
 Lê Trung Châu - PCVP 
3.9326214-103

Phòng tiếp công dân SXD
60 Trương Định, P7, quận 3, TPHCM

 

Thứ 5  21/8/2014

Sáng

Quách Hồng Tuyến

Phó Giám đốc

3.9320951 - 333

 

Chiều

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 5  28/8/2014

Sáng

Phan Đức Nhạn

Phó Giám đốc

3.9326953 - 202

 

Chiều

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  30/8/2014

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Tháng 9

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng - PCTT 
 Lê Trung Châu - PCVP 
3.9326214-103

Phòng tiếp công dân SXD
60 Trương Định, P7, quận 3, TPHCM

 

Thứ 5  04/9/2014

Sáng

Quách Hồng Tuyến

Phó Giám đốc

3.9320951 - 333

 

Chiều

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  06/9/2014

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  11/9/2014

Sáng

Phan Đức Nhạn

Phó Giám đốc

3.9326953 - 202

 

Chiều

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 5  18/9/2014

Sáng

Quách Hồng Tuyến

Phó Giám đốc

3.9320951 - 333

 

Sáng

Phan Đức Nhạn

Phó Giám đốc

3.9326953 - 202

 

Thứ 7  20/9/2014

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  26/9/2014

Chiều

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Chiều

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 701
Tin mới hơn
Tin đã đưa