title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân quý III năm 2013 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng
Thứ hai, 15/07/2013, 08:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4650/UBND-PCNC ngày 08/9/2009 về việc củng cố công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố, trong đó nêu: “Hàng quý, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện gửi lịch tiếp công dân cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố và thông báo công khai cho nhân dân”.

Sở Xây dựng thông báo Lịch tiếp công dân quý III năm 2013 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng

Xem chi tiết Lịch tiếp công dân quý III năm 2013 theo file đính kèm:

Tải file

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 350
Tin mới hơn
Tin đã đưa