title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân Quý III năm 2017 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng
Thứ hai, 26/06/2017, 06:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG QUÍ III NĂM 2017

(Đính kèm Văn bản số 9144/SXD-TT ngày 23 tháng 6 năm 2017)

Ngày/tháng TCD

Buổi trực

 Lãnh đạo tiếp công dân

Cán bộ trực

Địa điểm

Họ & tên

Chức vụ

  ĐT cơ quan

 

 

Tháng 7/2017

Nguyễn Ngọc Xuân Trúc - Phó ChánhThanh tra

Võ Thị Kim Hoàng - Phó

Chánh Văn phòng

3.9326214-100

Phòng tiếp công dân Sở

Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 7  01/7/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

Thứ 3 04/7/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

Thứ 5  06/7/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

Thứ 4  12/7/2017

Sáng

Nguyễn Bá Thành

Phó Giám đốc

3.9320951 - 202

Thứ 7  15/7/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

Thứ 3 18/7/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

Thứ 5  20/7/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

Thứ 4  26/7/2017

Sáng

Nguyễn Bá Thành

Phó Giám đốc

3.9320951 - 202

 

 

Tháng 8/2017

Nguyễn Ngọc Xuân Trúc - Phó ChánhThanh tra

Võ Thị Kim Hoàng - Phó

Chánh Văn phòng

3.9326214-100

Phòng tiếp công dân Sở

Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 3 08/8/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

Thứ 7  12/8/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

Thứ 5  17/8/2017

Sáng

Nguyễn Bá Thành

Phó Giám đốc

3.9320951 - 202

Thứ 3 22/8/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

Thứ 7  26/8/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

Thứ 5  31/8/2017

Sáng

Nguyễn Bá Thành

Phó Giám đốc

3.9320951 - 202

 

 

 

Tháng 9/2017

 

Nguyễn Ngọc Xuân Trúc - Phó ChánhThanh tra

Võ Thị Kim Hoàng - Phó

Chánh Văn phòng

3.9326214-100

Phòng tiếp công dân Sở

Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 3  05/9/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

Thứ 7 09/9/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

Thứ 5  14/9/2017

Sáng

Nguyễn Bá Thành

Phó Giám đốc

3.9320951 - 202

Thứ 3  19/9/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

Thứ 7  23/9/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

Thứ 5 28/9/2017

Sáng

Nguyễn Bá Thành

Phó Giám đốc

3.9320951 - 202

 

Số lượng lượt xem: 597
Tin mới hơn
Tin đã đưa