title Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân quý I/2013 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng.
Thứ ba, 08/01/2013, 05:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4650/UBND-PCNC ngày 08/9/2009 về việc củng cố công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố, trong đó có nêu : “Hàng quý, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện gửi lịch tiếp công dân cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân và Thông báo công khai cho nhân dân”.

Sở Xây dựng thông báo lịch trực tiếp công dân quý I/2013 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng. Xin xem file đính kèm sau:

Lịch trực tiếp công dân quý I/2013

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 332
Tin mới hơn