CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Mật độ xây dựng?
Thứ tư, 24/07/2019, 05:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Mật độ xây dựng?
Người gửi: TAM HIEN Email: tienhien2@gmail.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Trường hợp xin xây dựng một phần nhà 40m2, phần còn lại 60m2 giữ nguyên hiện trạng, vậy phần 40m2 xây dựng mới tôi có thể xây 100%, tức là không chừa khoảng không có được không? Có thông tư nào hướng dẫn cụ thể về mật độ xây dựng, khoảng lùi, chiều cao tối đa của công trình?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Tam Hien, Vấn đề Bạn hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với khu đất 100m2 tại các quận nội thành thì mật độ xây dựng là 85%, đối với huyện ngoại thành là 80%, như vậy việc xây dựng mới phải đảm bảo diện tích xây dựng 85m2 kể cả hiện trạng giữ lại (đối với các quận nội thành), 80m2 kể cả hiện trạng giữ lại (đối với các huyện ngoại thành). Mật độ xây dựng, khoảng lùi, chiều cao công trình được quy định tại quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 8-12-2007 và quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 3-7-2009 của UBND thành phố.
Số lượng lượt xem: 707