CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Thứ hai, 22/07/2019, 17:19 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Trần Tiến Hùng Email: hungtt.pecc5@gmail.com
Địa chỉ: 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 24/05/2013
Nội dung: Kính gửi Anh/Chị phụ trách, Hiện tôi đang làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế lần đầu. Tuy nhiên qua tham khảo một số anh em về mẫu đơn xin cấp chứng hành nghề lần đầu có thể sẽ không phù hợp với mẫu của Quý Cơ quan yêu cầu. Vậy Quý Anh/Chị cho tôi hỏi là đối với mẫu đơn này tôi sẽ down trực tiếp từ trên mạng xuống hay là phải lấu mẫu đơn tại Quý Cơ quan? Cảm ơn Anh/Chị nhiều, Trần Tiến Hùng
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Trần Tiến Hùng, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Mẫu hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng (thiết kế) được quy định tại Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; hoặc Bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định ban hành số 1605/QĐ-UBND ngày 23/03/2013 và Quyết định điều chỉnh số 6188/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể tham khảo các quy định trên để kê khai cụ thể các thông tin về cá nhân, về thời gian kinh nghiệm và các công trình trình tham gia hoạt động xây dựng theo quy định.
Số lượng lượt xem: 294