CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Mua nhà ở xã hội- Ehome s Nam Sài Gòn
Thứ hai, 22/07/2019, 15:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Mua nhà ở xã hội- Ehome s Nam Sài Gòn
Người gửi: Trần Phương Thảo Email: phuongthaot09@gmail.com
Địa chỉ: Thủ đức- Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 18/05/2018
Nội dung: Thấy trên thông tin nhà ở xã hội Tháng 6/2018 sẽ nhận đơn đăng ký mua nhà ở xã hội dự án Ehomes Nam Sài Gòn Hỏi chủ đầu tư thì không có thông tin Vậy thông tin này đúng hay sai??? http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/chi-tiet-thong-tin-nha-o-xa-hoi;jsessionid=9862AC5914F381F36E9081FA30071498?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=center-top-tt&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=1842115&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fthong-tin-nha-o-xa-hoi
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông, bà Trần Phương Thảo, Về câu hỏi của ông, bà, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Bảng tin công bố thông tin dự án chung cư nhà ở xã hội – khu dân cư Nguyên Sơn đăng tải căn cứ vào văn bản số 13/CV/NS ngày 02/02/2018 của Công ty CP Bất động Sản Nguyên Sơn gửi Sở Xây dựng để công bố công khai tại Cổng thông tin của Sở Xây dựng theo quy định tại Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015. Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 258