CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Mức bảo hành và thời gian bảo hành công trình
Thứ hai, 22/07/2019, 08:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Mức bảo hành và thời gian bảo hành công trình
Người gửi: TRẦN MẠNH HƯNG Email: HUNGTRAN83@GMAIL.COM
Địa chỉ: Số điện thoại: 0912140022
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1983
Lĩnh vực: Quản lý nhà và công sở Ngày gửi: 26/06/2019
Nội dung: Kính gởi Sở xây dựng TPHCM Công ty TNHH Thiết kế Xây Dựng Kiến Gia Hưng Đại diện pháp luật: Ông Trần Mạnh Hưng Địa chỉ VPĐD: 552 An Dương Vương, Phường 10, Quận6, Tp.HCM Xin trình bày các vấn đề về Mức bảo hành và thời gian bảo hành như sau: Về thời gian bảo hành: - Khoản 2, Điều 85 Luật nhà ở năm 2014 quy định về Bảo hành nhà ở nêu rõ như sau: Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn như sau: a) Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng. b) Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng. và - Điểm đ, khoản 2, điều 8 Thông tư 09/2016/TT-BTC Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công như sau: Thời gian bảo hành đối với hạng Mục công trình, công trình xây dựng tối thiểu là 24 tháng đối với các công trình, hạng Mục công trình cấp đặc biệt và cấp 1; không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng Mục công trình cấp còn lại; Riêng đối với nhà ở thời gian bảo hành không ít hơn 5 năm. Vậy theo thông tư 09/2016/TT-BXD thì "Riêng đối với nhà ở thời gian bảo hành không ít hơn 5 năm". được hiểu là như thế nào? không nêu rõ là nhà ở riêng lẻ hay nhà ở chung cư như Luật nhà ở 2014. 2. Về mức bảo hành: - Khoản 7, Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định như sau: a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I; b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại; c) Mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối thiểu nêu tại Điểm a và Điểm b Khoản này để áp dụng. - Điểm h, khoản 2, điều 8 Thông tư 09/2016/TT-BTC Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công như sau: h) Mức bảo đảm bảo hành tối thiểu được quy định như sau: - 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp 1; - 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại. Vậy đối với nhà ở với quy mô 1 trệt + lửng+2 lầu+ sân thượng tổng diện tích sàn xây dựng là khoảng 700m2 thì doanh nghiệp hiểu theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật là: 1. Quy mô nhà ở trên được quy định là nhà ở riêng lẻ. 2. Thời gian bảo hành là 24 tháng. 3. Mức bảo hành là 5 năm. Mong nhận được thư phản hồi từ Quý cơ quan để doanh nghiệp được hiểu và thực hiện theo đúng pháp luật. Trân trọng và cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Trần Mạnh Hưng, Về nội dung câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 1. Về thời gian bảo hành: - Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự toán hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. - Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. Về thời gian bảo hành công trình nhà ở, phải căn cứ vào văn bản pháp luật chuyên ngành có hiệu lực cao nhất. Do đó, nếu thời gian bảo hành nhà ở tối thiểu có khác biệt giữa Luật Nhà ở 2014 và Thông tư số 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, phải căn cứ quy định của Luật Nhà ở 2014. 2. Về mức bảo hành: Luật Nhà ở 2014 có định nghĩa: “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.”. Luật Xây dựng có định nghĩa: “Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Do đó, đối với nhà ở có quy mô 1 trệt + lửng + 2 lầu + sân thượng tổng diện tích sàn xây dựng là khoảng 700m2 mà xây dựng trên thửa đất riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp, được xác định là nhà ở riêng lẻ, thời gian bảo hành và mức tiền bảo hành tối thiểu như doanh nghiệp hiểu là phù hợp.
Số lượng lượt xem: 802