CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Muốn hỏi thủ tục bán lại nhà ở xã hội
Thứ ba, 23/07/2019, 12:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Muốn hỏi thủ tục bán lại nhà ở xã hội
Người gửi: bùi thị ngọc tiên Email: ngoctien21041985@gmail.com
Địa chỉ: 241/1/25C chung cư Nguyễn Văn Luông P11. Q6 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi được mua chung cư (dạng thuê mua 15 năm) nhà ở xã hội chung cư. Tôi đã cọc và góp tiền được 2,5 năm. Nay tôi muốn hỏi là tôi muốn bán lại căn hộ chung cư đó được không? và thủ tục và điều kiện như thế nào ? Xin chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bà Bùi Thị Ngọc Tiên, Qua câu hỏi của Bà, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Như Bà trình bày, tính đến ngày 16/11/2017, Bà đã trả tiền góp mua căn hộ nhà ở xã hội được 2,5 năm (chưa trả hết tiến mua nhà). Vậy, thời điểm Bà lập thủ tục mua và ký hợp đồng mua bán nhà khoảng thời gian ngày 16/5/2015 và quy định pháp luật áp dụng tại thời điểm đó là Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ (nay là Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ). Tại khoản 5, Điều 13 Nghị định 188/2013/NĐ-CP, quy định: “Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép cho thuê lại, thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 (năm) năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua. Người mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi trả hết tiền theo hợp đồng đã ký kết và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng phải bảo đảm thời gian tối thiểu là 05 (năm) năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua…” Như vậy, theo quy định này, thì Bà chưa được phép bán căn hộ nêu trên. Tuy nhiên, theo Khoản 6, Điều 13 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP (nay là khoản 5, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ), quy định: “Trong thời hạn chưa đủ 05 (năm ) năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư từ ngân sách) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này; giá bán lại nhà ở xã hội không cao hơn mức giá nhà ở xã hội cùng loại tại thời điểm bán lại nhà ở đó”. Trường hợp Bà không còn nhu cầu mua căn hộ nhà ở xã hội nêu trên, đề nghị Bà liên hệ cơ quan Nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án để được xem xét, giải quyết.
Số lượng lượt xem: 204