CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Nguyên vật liệu nhà nước quản lý giá
Thứ ba, 23/07/2019, 07:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nguyên vật liệu nhà nước quản lý giá
Người gửi: Trần Nguyễn Lâm Email: cuquit.sori@gmail.com
Địa chỉ: 66, Nguyễn Ngọc Phương, P.19, Q.Bình Thạnh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi đang xem quyết toán cho Nhà thầu, trong hợp đồng thi công, có điều khoản cho phép điều chỉnh giá hợp đồng khi "thay đổi giá nguyên vật liệu do nhà nước quản lý giá". Do gói thầu có cáp điện chiếm giá trị khối lượng gần 50% giá gói thầu. Vì vậy, khi khoảng tháng 02/2011, giá cáp điện do Cadivi thông báo giá tăng trên 50% so với giá do Cadivi thông báo tháng 06/2010, Nhà thầu xin điều chỉnh giá cáp ( theo hướng tăng so với giá dự thầu ). Vậy tôi kính nhờ Quí Sở giải đáp giùm tôi : Vật tư cáp điện, dây điện có thuộc diện nhà nước quản lý giá không ? Nếu có, thì cho tôi biết ở công văn, văn bản nào của Nhà nước ban hành ? Thành thật cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Trần Nguyễn Lâm, Vấn đề Bạn hỏi, Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Về vật tư cáp điện, dây điện có thuộc diện nhà nước quản lý giá không: Đề nghị bạn tham khảo các quy định nhà nước về Pháp lệnh Giá tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 122/2010/TT-BXD ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Trong lĩnh vực điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng đề nghị bạn tham khảo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
Số lượng lượt xem: 449