CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

NHÀ MUA THEO NGHI DINH 61/CP
Thứ ba, 23/07/2019, 15:01 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: NHÀ MUA THEO NGHI DINH 61/CP
Người gửi: HUYNH QUAN THIEN Email: tin_bin_son@yahoo.com
Địa chỉ: 125 NGUYEN CUU VAN BINH THANH Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin cho tôi hỏi : Nhà thuê rồi được mua hóa gái theo nghị định 61/CP thì các thành viên thuê nhà đều có quyền ngang nhau đúng không ạ ? Tức là ai có tên trong hợp đồng thuê nàh thuộc sở hữu Nhà nước đều sẽ được đứng tên mua chung phải không ah? Xin chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Huynh Quan Thien, Theo nội dung câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Trường hợp của ông đã được quy định tại Điều 32 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ: "1. Đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là người có tên trong hợp đồng thuê nhà (bao gồm người đại diện đứng tên hợp đồng thuê nhà ở và các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà đủ 18 tuổi trở lên) và đã đóng đầy đủ tiền thuê nhà và các chi phí quản lý vận hành nhà ở; trường hợp có nhiều thành viên cùng đứng tên thuê nhà ở thì các thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện đứng tên ký hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở. Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền mua và đứng tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản khước từ quyền mua, không đứng tên trong Giấy chứng nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua bán nhà ở này." Sở Xây dựng đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên.
Số lượng lượt xem: 330