CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Nhà vi phạm mật độ xây dựng có được hoàn công không?
Thứ tư, 24/07/2019, 06:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nhà vi phạm mật độ xây dựng có được hoàn công không?
Người gửi: huynh van trieu Email: huynhtrieu@gmail.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Nhà vi phạm mật độ xây dựng có được hoàn công không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Huynh Trieu, Vấn đề Ông hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau Trường hợp Ông được xem xét như sau: Công trình thi công xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp phải bị xử lý theo quy định tại Điều 11 Nghi định số 23/2009/NĐ-CP của Chính Phủ trước khi lập thủ tục hoàn công theo quy định.
Số lượng lượt xem: 182