CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Nhà xây ở khu quy hoạch treo có được cấp số không?
Thứ tư, 24/07/2019, 06:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nhà xây ở khu quy hoạch treo có được cấp số không?
Người gửi: NGUYỄN HOÀNG DŨNG Email: hoangdung@gmail.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi xây dựng nhà trên khu quy hoạch treo đã hơn mười năm qua mà vẫn chưa có quy hoạch. Nay tôi muốn xây nhà có được cấp số nhà hay không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Hoàng Dũng, Vấn đề ông hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Nếu ông được Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp phép xây dựng tạm để xây dựng nhà ở trong khu vực quy hoạch đã hơn 10 năm nay, chưa được điều chỉnh thì vẫn được giải quyết đánh số và cấp Chứng nhận số nhà.
Số lượng lượt xem: 177