CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Nộp báo cáo thẩm định khi nâng tầng?
Thứ tư, 24/07/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nộp báo cáo thẩm định khi nâng tầng?
Người gửi: Lê Tường Email: lethongtuong1986@gmail.com
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi thấy rằng một số công trình nhà dân ở khi nâng tầng thì việc cấp phép xây dựng không bắt buộc phải có báo cáo thẩm định về khả năng chịu lực của móng và cột. Nhưng khi nộp hồ sơ thông báo khởi công lên UBND phường thì lại phải nộp báo cáo thẩm định này. Vậy tôi muốn hỏi việc phải nộp báo cáo thẩm định này có đúng quy định hay không (khi mà việc cấp phép xây dựng đã không còn yêu cầu)? Dĩ nhiên tôi cũng biết việc nộp báo cáo thẩm định là để nâng cao chất lượng công trình, phòng ngừa sự cố xảy ra nhưng tôi muốn hỏi quy định nào bắt buộc người dân phải nộp bản báo cáo thẩm định này.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Tường, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định của Quyết định 68/2010 của UBND.TP.HCM, khi nâng tầng, hồ sơ cấp phép xây dựng không cần nộp báo cáo thẩm định khả năng chịu lực của móng, cột. Nhưng trong Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ, sẽ có hiệu lực từ 22-10-2012, bắt buộc phải nộp báo cáo thẩm định này khi xin phép nâng tầng, do đó bạn cần chú ý thời điểm xin phép xây dựng để thực hiện đúng. Hồ sơ thông báo khởi công nộp cho UBND phường thì gồm văn bản thông báo, giấy phép xây dựng và bản vẽ cấp phép. Việc UBND phường yêu cầu nộp báo cáo thẩm định là không đúng quy định.
Số lượng lượt xem: 247