CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Nộp hồ sơ để lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 13:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nộp hồ sơ để lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
Người gửi: HỒ QUỐC ÂN Email: anhoquoc77xd@gmail.com
Địa chỉ: BAN QLDA - DỊA ỐC SÀI GÒN Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây dựng Hiên nay, Cty chúng tôi đã hoàn thành xong dự án. Theo thông tư 02 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng tại điều 3 Phần II thông tư 02 có hướng dẫn nhu sau : "Chủ đầu tư phải nộp hồ sơ lưu trữ vào cơ quan lưu trữ nhà nước quy định tại điểm đ, mục 1, phần II của Thông tư này". Như vậy chúng tôi phải nộp hồ sơ dự án để lưu trữ cho cơ quan lưu trữ Nhà Nước ở đâu. Kính Mong Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty chúng tôi về địa điểm nộp hồ sơ dự án để lưu trữ theo thông tư 02/2006/BXD. Rất mong sự giúp đỡ của quý Sở.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hồ Quốc Ân, Về trường hợp của ông, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Ông cung cấp thông tin cho chúng tôi về dự án chưa đầy đủ. Do vậy đề nghị ông cho biết thêm về quy mô dự án, các thông tin cụ thể của dự án để Sở Xây dựng có cơ sở trả lời.
Số lượng lượt xem: 349