CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Phạt vi phạm bán vật liệu xây dựng trên tuyến đường cấm bán
Thứ tư, 24/07/2019, 07:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Phạt vi phạm bán vật liệu xây dựng trên tuyến đường cấm bán
Người gửi: Nguyễn Quản Email: quydungvt@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Những loại vật liệu xây dựng nào bị cấm bán trên những tuyến đường bị cấm bán? Nếu bán vật liệu xây dựng trên tuyến đường bị cấm bán thì có bị phạt hay chỉ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Mức phạt là bao nhiêu (nếu có).
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Quản. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Do VLXD là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, vì vậy, khi kinh doanh VLXD, các đơn vị phải thực hiện đúng theo quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD do UBND các quận - huyện đã ban hành. Hình thức xử phạt và mức xử phạt sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 134