title Pháp chế

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10
Thứ ba, 09/03/2021, 02:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm triển khai Công văn số 501/STP-PBGDPL ngày 03/02/20210 của Sở Tư pháp về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.

Sở Xây dựng triển khai các luật, nghị quyết mới Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, cụ thể:

1. Luật Bảo vệ môi trường

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

4. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

5. Luật Thỏa thuận quốc tế

6. Luật Cư trú

7. Luật Biên phòng Việt Nam

8. Nghị quyết số 123/2020/QH14 Về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

9. Nghị quyết số 124/2020/QH14 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

10. Nghị quyết số 125/2020/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

11. Nghị quyết số 126/2020/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

12. Nghị quyết số 127/2020/QH14 Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

13. Nghị quyết số 128/2020/QH14 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

14. Nghị quyết số 129/2020/QH14 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

15. Nghị quyết số 130/2020/QH14 Về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

16. Nghị quyết số 131/2020/QH14 Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

17. Nghị quyết số 132/2020/QH14 Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

18. Nghị quyết số 133/2020/QH14 Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

19. Nghị quyết số 134/2020/QH14 Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 233
Tin mới hơn
Tin đã đưa