title Thanh tra Sở

Phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành Thanh tra
Thứ sáu, 18/09/2020, 09:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/9/2020, Thanh tra Thành phố có Công văn số 1553/TTTP-VP về phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành Thanh tra.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ được giao về “Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”, Thanh tra Thành phố đề nghị phổ biến Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020  của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và Văn bản số 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg.

Đính kèm file:

Quyết định số 774/QĐ-TTg

Văn bản số 868/TTg-NC

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1120
Tin mới hơn
Tin đã đưa