CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Phòng thí nghiệm xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 00:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Phòng thí nghiệm xây dựng
Người gửi: Đoàn Dũng Email: dtdung77@yahoo.com
Địa chỉ: Phường Thạnh Lộc, Q.12, Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 18/05/2013
Nội dung: Kính gửi Sở Xây Dựng Tp.HCM! Tôi có một vấn đề vướng mắc cần hởi như sau: Theo nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013, tại điều 3, mục 4 có ghi "Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" Đồng thời tại quyết định 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/07/2008 có ghi "2. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD" Như vậy, các phòng thí nghiệm với mã số VILAS có được xem là phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không và việc thực hiện thí nghiệm kiểm tra vật liệu tại các phòng thí nghiệm này có hợp quy định hay không? Rất mong nhận được sự phản hồi từ Quý Sở. Chân thành cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Đoàn Dũng, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau Theo quy định hiện hành về quản lý hoạt động Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng, Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013: - Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng. - Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm. - Cơ quan đánh giá công nhận là cơ quan đầu mối quản lý công tác đo lường chuyên ngành xây dựng của Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) - Bộ Xây dựng thống nhất quản lý các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng để tổ chức, quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm theo quy chế này, phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi quản lý ngành và tại địa phương. => Như vậy: - Cần phân biệt giữa 02 khái niệm Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận, theo quy định tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng: + Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng. + Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm. - Lưu ý Phòng thí nghiệm mang dấu mã số Vilas không phải Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD) theo quy định tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng; - Để có được thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 2160