CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

PHỤ CẤP KHÔNG ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT có còn áp dụng theo chế độ chính sách hành
Thứ tư, 24/07/2019, 05:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: PHỤ CẤP KHÔNG ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT có còn áp dụng theo chế độ chính sách hành
Người gửi: Trần Huy Email: trannguyenquochuy@yahoo.com
Địa chỉ: Thủ Đức Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin Sở Xây dựng giải đáp: Theo chế độ chính sách hiện hành về việc tính các khoản phụ cấp trong cơ cấu tiền lương lao động, thì PHỤ CẤP KHÔNG ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT có còn áp dụng? xin cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Trần Huy, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Nội dung câu hỏi của Bạn liên quan đến chế độ chính sách về việc tiền lương lao động, Do đó, đề nghị bạn liên hệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.
Số lượng lượt xem: 184