CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quản lý chất lượng vật liệu xây dựng?
Thứ tư, 24/07/2019, 07:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quản lý chất lượng vật liệu xây dựng?
Người gửi: lê hùng tuấn Email: tuanh157@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Hiện nay trên thị trường đang lưu hành một vài chủng lọai vật liệu mới được xem là vật liệu xanh, vì tính chất và ưu điểm của nó do các nhà cung cấp thông báo công bố hay cũng có thể gọi là quảng cáo..như gạch béton nhẹ...tấm 3d panel xây nhà không sử dụng cột.....tôi đề nghị cho biết quá trình kiểm tra và quản lý chất lượng của các lọai vật liệu này như thế nào...nhất là tấm 3dpanel có theo tiêu chuẩn nào không?....chân thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Lê Hùng Tuấn. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Quá trình kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD phải tuân thủ theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do vậy, đối với các sản phẩm, hàng hóa VLXD nêu trên, trước khi ra thị trường phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và việc kiểm tra chất lượng tiến hành theo quy định tại Điều 29 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tấm 3 D áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 7575-1:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng - Phần 1: Quy định kỹ thuật.
Số lượng lượt xem: 609