CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

qui định vè trổ cửa sổ
Thứ hai, 22/07/2019, 15:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: qui định vè trổ cửa sổ
Người gửi: Nguyễn văn Minh Email: vanminh1949@gmail.com
Địa chỉ: 287 thành công, P Tân thành, Q Tân phú Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 04/05/2018
Nội dung: ỏTôi xin được hỏi tôi có căn nhà cấp 4 hẻm 287 nằm ở vị trí góc 2 hẻm có độ rộng hẻm là 4m và hem 3,8m; vậy nay tôi muốn xây dựng lại thành nhà 3 tầng. Tôi xin hỏi: - Tôi có được mở cửa sổ từ tầng 2,3 hay không? -với qui mô xây dựng 3 tầng tôi có được xây dựng mái che cầu thang trên sân thượng hay không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Nguyễn Văn Minh, Qua câu hỏi của Ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 103, Luật Xây dựng năm 2014 và quy định tại Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhâ n dân Thành phố, việc giải quyết cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. Ngoài ra, việc cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 93 (đối với Giấy phép xây dựng) và Điều 94 (đối với Giấy phép x ây dựng có thời hạn), Luật Xây dựng năm 2014. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định tại Điều 11, Thông tư số 15/2016/TT-NXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng. Do đó, đề nghị ông Nguyễn Văn Minh liên hệ Ủy ban nhân dân q uận – huyện nơi dự kiến xây dựng công trình để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đề nghi cấp Giấy phép xây dựng và quy mô xây dựng của nhà ở riêng lẻ, đảm bảo các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Về nội dung liên quan đến việc bố trí cửa sổ, Mục 6.4.3.1, Tiêu chu ẩn quốc gia TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế quy định: “Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0m trở lên”.
Số lượng lượt xem: 1057