CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy chuẩn nào để xác định chiều cao cho phép xây dựng?
Thứ tư, 24/07/2019, 02:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy chuẩn nào để xác định chiều cao cho phép xây dựng?
Người gửi: Thành Email: lgiathanh@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: * Dựa trên quy chuẩn nào để xác định chiều cao cho phép xây dựng? Tại sao cùng một khu phố mà có nhà không hạn chế chiều cao còn có nhà lại bị hạn chế? Giấy phép xin xây nhà 3 tầng nhưng lúc xây dựng không đúng thì có phải xin lại giấy phép không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Việc xác định chiều cao công trình dựa trên quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch đô thị và quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Riêng đối với nhà liên kế trong đô thị hiện hữu trên địa bàn TP.HCM thì chiều cao công trình được quy định tại Điều 8, Quyết định 135/2007/QĐ-UB ngày 8-12-2007 và Quyết định 45/2009/QĐ-UB ngày 3-7-2009 về sửa đổi Quyết định 135/2007/QĐ-UB. Trên cơ sở đó, việc xác định chiều cao nhà dựa trên diện đất xây dựng, số tầng cao và chiều rộng lộ giới, vì vậy trên cùng một khu phố sẽ có chiều cao nhà khác nhau. Giấy phép xin xây nhà 3 tầng nhưng xây dựng không đúng theo giấy phép là vi phạm xây dựng, ngoài việc bị xử lý vi phạm xây dựng thì phải tạm dừng thi công để xin điều chỉnh giấy phép, trường hợp xây dựng có thay đổi thiết kế không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu xây dựng công trình được quy định trong giấy phép xây dựng (cụ thể: mật độ xây dựng; chỉ giới xây dựng công trình; số tầng cao, chiều cao công trình; diện tích xây dựng (tầng một), tổng diện tích sàn xây dựng công trình) thì không phải xin điều chỉnh giấy phép.
Số lượng lượt xem: 480