CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy hoạch các tuyến đường mua bán VLXD ở Quận Bình Thạnh
Thứ tư, 24/07/2019, 08:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy hoạch các tuyến đường mua bán VLXD ở Quận Bình Thạnh
Người gửi: Lê Văn Bảy Email: Vutuan1524@gmail.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi, Sở Xây dựng cho biết về quy hoạch các tuyến đường mua bán VLXD ở quận Bình Thạnh. Nếu nhà tôi không phù hợp nhưng đã có từ lâu thì có bị chuyển đổi nghề nghiệp hay di dời không? Ai hỗ trợ và bao nhiêu vì rõ ràng chúng tôi xin phép kinh doanh hợp pháp và đã đóng thuế đầy đủ cho nhà nước nhiều năm nay.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Lê Văn Bảy. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Vật liệu xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Việc quy định các tuyến đường kinh doanh VLXD nhằm mục đích sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, quận huyện, và quy hoạch phát triển VLXD thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Theo Điều 7 Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định: cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ðiều kiện. Nếu nhà bạn kinh doanh không phù hợp với tuyến đường quy định được phép bày bán thì phải chuyển đồi hình thức kinh doanh cho phù hợp với quy định.
Số lượng lượt xem: 179