CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy hoạch điểm bán VLXD.
Thứ tư, 24/07/2019, 03:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy hoạch điểm bán VLXD.
Người gửi: Nguyễn Hoàng Thanh Email: ksdchoangthanh@gmail.com
Địa chỉ: 163 Tô Hiến Thành - F13 - Q10 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin chào quý cơ quan, mong quý cơ quan giải đáp giùm tôi 1 câu hỏi nhỏ: Gia đình tôi đang tính mở cửa hàng kinh doanh VLXD nhưng chưa lựa chọn được địa điểm; Giờ có khúc mắc nhỏ xin hỏi quý cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh mình đã ban hành quy hoạch địa điểm bán VLXD tổng thể cho thành phố chưa? Hay chỉ có 1 số quận quy hoạch.. Nếu đã có quy hoạch điểm bán VLXD cho toàn thành phố thì chúng tôi có thể liên hệ với cơ quan nào để xem vị trí mình định kinh doanh có được cấp phép hay không. Xin chân thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Hoàng Thanh, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: - Theo quy định tại điểm a mục 3 phần II – Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: Đối với cửa hàng, siêu thị kinh doanh vật liệu xây dựng, kho, bãi chứa vật liệu xây dựng, địa điểm kinh doanh phải phù hợp với quy định của chính quyền địa phương. - Theo mục 1 phần III – Thông tư số 11/2007/TT-BXD: “Ủy ban nhân dân các cấp theo sự phân cấp của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi đổ phế thải vật liệu xây dựng phù hợp với quy hoạch của địa phương”. - Hiện nay, 23/24 quận – huyện trên địa bàn thành phố đã ban hành Quy định khu vực đường phố, địa điểm kinh doanh VLXD, nơi đổ phế thải VLXD (ngoại trừ quận 3). Do đó, đề nghị ông liên hệ với Ủy ban nhân dân quận (Phòng Quản lý Đô thị) để tìm hiểu về Quy định của địa phương nơi ông dự kiến mở cửa hàng kinh doanh VLXD để hoạt động cho phù hợp (một số quận – huyện có đăng tải thông tin trên website)./.
Số lượng lượt xem: 230