CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy hoạch tuyến đường bán vật liệu xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 07:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy hoạch tuyến đường bán vật liệu xây dựng
Người gửi: Trần Tuấn Vũ Email: thaingoc5123@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi Sở Xây dựng, thỉnh thoảng tôi lại thấy các quận huyện thông báo quy hoạch tuyến đường bán vật liệu xây dựng. Xin hỏi, căn cứ pháp lý của quy hoạch này? Mục đích để làm gì? Nếu không thuộc tuyến đường được quy hoạch thì không được mua bán hay sao? Ai có thẩm quyền phạt vi phạm? Mức phạt bao nhiêu?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trần Tuấn Vũ. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệt xây dựng (VLXD), UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo UBND các quận - huyện đã tiến hành xây dựng và ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD trên địa bàn các quận - huyện tại Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 8/9/2008 quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Việc quy định nêu trên nhằm sắp xếp lại địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD phù hợp với quy hoạch xây dựng của thành phố và địa phương, đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Do VLXD là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, vì vậy, khi kinh doanh VLXD, các đơn vị phải thực hiện đúng theo quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD do UBND các quận - huyện đã ban hành. Thẩm quyền và mức xử phạt sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 334