CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy định về đấu thầu
Thứ tư, 24/07/2019, 06:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy định về đấu thầu
Người gửi: Nguyễn Thanh Tân Email: gohomebt1978@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin cho hỏi Văn bản nào qui định cụ thể khi nào phải đấu thầu? Chi đầu tư sửa chữa từ nguồn kinh phí sự nghiệp (185 triệu) có phải đấu thầu không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Thanh Tân. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định tại Điều 1, Chương I, Luật Đấu thầu, thì các dự án sau đây phải áp dụng Luật Đấu thầu, cụ thể: 1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm: a) Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; b) Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; c) Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; d) Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật; đ) Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển; 2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Ngoài ra, để thực hiện đấu thầu trong việc lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng, đề nghị ông tham khảo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 154