CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy định về không gian chức năng giao tiếp trong nhà ở cao tầng
Thứ tư, 24/07/2019, 08:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy định về không gian chức năng giao tiếp trong nhà ở cao tầng
Người gửi: Hà Tân Quang Email: hatanquang@gmail.com
Địa chỉ: 101 Lô A, C/c Nhiêu Lộc C, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gửi Quý Sở! Ngày 23/10/2012 Tổi có gửi đến Quý Sở câu hỏi về Quy định về không gian chức năng giao tiếp trong nhà ở cao tầng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi của Quý cơ quan. Nay, Tôi xin nêu lại câu hỏi với nội dung như sau: Theo khoản 6.2.1.2 TCXDVN 323-2004 "Nhà ở cao tầng-tiêu chuẩn thiết kế" có quy định như sau: trong nhà ở cao tầng cần bố trí phòng đa năng của tòa nhà .... Tiêu chuẩn diện tích được tính từ 0,8m2/chổ ngồi đến 1,0m2/ chổ ngồi với diện tích không nhỏ hơn 36m2. Như vậy, xin cho hỏi: Quy định về chổ ngồi trong tiêu chuẩn này được hiểu như thế nào (Mỗi người dân tính một chổ ngồi hay mỗi căn hộ tính một chổ ngồi?) Rất mong sớm nhận được hướng dẫn từ Quý Sở để tôi có thể hiểu đúng hơn về các quy định hiện hành phục vụ cho công việc đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Trân trọng!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hà Tân Quang, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo TCXDVN 323-2004: Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với Phòng đa năng không quy định về số chỗ ngồi trên một căn hộ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 - Điều 10 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 về ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư: Tham gia hội nghị nhà chung cư và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội nghị nhà chung cư quy định tại khoản 3 - Điều 11 của Quy chế này. Quyền biểu quyết được tính theo đơn vị căn hộ hoặc đơn vị diện tích phần sở hữu riêng của chủ sở hữu (01 căn hộ hoặc 01m2 diện tích được 01 phiếu quyết). Do đó, phòng đa năng phải bố trí đảm bảo diện tích như sau: Từ 0,8m2 đến 1,0m2 / chỗ ngồi / căn hộ với diện tích không nhỏ hơn 36m2. Do đó, đề nghị ông tính toán, bố trí đủ diện tích phòng đa năng theo quy định.
Số lượng lượt xem: 253