CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy định về phân nhóm dự án
Thứ ba, 23/07/2019, 13:39 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy định về phân nhóm dự án
Người gửi: CÔNG TY TNHH MAEDA VIỆT NAM Email: hbn@yahoo.com
Địa chỉ: P.9, 19F, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Theo Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP đã lược bỏ dùng để phân nhóm dự án theo tổng mức đầu tư. Vậy, quy định về phân nhóm dự án (A,B,C) ảnh hưởng đến Điều kiện phân hạng đối với chứng chỉ hành nghề quản lý dự án (Điều 54 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) và thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu theo nhóm dự án (Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 26/2016/TT-BXD) sẽ bị chi phối như thế nào? Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào văn bản nào để xác định 02 nội dung này?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Qua câu hỏi của Công ty, Sở Xây dựng trả lời như sau: • Về phân nhóm dự án đầu tư xây dựng: Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, quy định như sau: “Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, phân loại công trình chính của dự án. Dự án theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, bao gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, và dự án nhóm C”. Theo đó, quy định về phân nhóm dự án (A, B, C) liên quan đến điều kiện phân hạng đối với chứng chỉ hành nghề quản lý dự án (Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. • Về thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu theo nhóm dự án: Căn cứ Điều 88 Luật Xây dựng 2014: + Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.
Số lượng lượt xem: 209