CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy định về thời gian được cấp chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 04:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy định về thời gian được cấp chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Nguyễn Thanh Tùng Email: ksthanhtung269@gmail.com
Địa chỉ: 178/11 D1, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở xây dựng!!! Tôi tên là Nguyễn Thanh Tùng. Tôi đang làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Nhưng đang thắc mắc về năng lực của mình có được xếp hạng II hay không? Tôi tốt nghiệp cao đẳng ngày 10/07/2012, tốt nghiệp đại học 29/12/2018. Trong thời gian tốt nghiệp cao đẳng tôi có tham gia hoạt động giám sát > 02 công trình hạng 2. Theo đánh giá của Quý cơ quan thì tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II không? Rất mong ý kiến phản hồi của Quý cơ quan!!!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Nguyễn Thanh Tùng, Về câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định: Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: “Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên; b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên; c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”. Trường hợp Ông (Bà) có nguyện vọng xin hạng II, III thì phải có đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
Số lượng lượt xem: 334