title Văn bản hướng dẫn về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ

Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 của UBND TP.HCM về ủy quyền, phân công cho UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục ĐT cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, XD chung cư mới thay thế chung cư cũ được XD trước năm 1975
Thứ tư, 21/03/2018, 05:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 của UBND TP.HCM về ủy quyền, phân công cho UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP.HCM

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 3179