title Thẩm định dự án

Quyết định số 1035/QĐ-SXD-TĐDA ngày 26/6/2020 của Sở Xây dựng về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư
Thứ hai, 29/06/2020, 00:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/6/2020, Sở Xây dựng có Quyết định số 1035/QĐ-SXD-TĐDA về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư.

Theo đó, thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư, gồm 6 thành viên.

Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá dự án đầu tư, Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

Nội dung Quyết định số 1035/QĐ-SXD-TĐDA được đăng tải tại đây.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 807
Tin mới hơn
Tin đã đưa