title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 131/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu
Thứ sáu, 10/02/2023, 05:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 131/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 132
Tin mới hơn
Tin đã đưa