title Giám sát, đánh giá đầu tư

Quyết định số 1391/QĐ-SXD-TĐDA ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021 đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Sở Xây dựng quyết định đầu tư
Thứ năm, 14/10/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1391/QĐ-SXD-TĐDA về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021 đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Sở Xây dựng quyết định đầu tư.

Đính kèm file: Quyết định số 1391/QĐ-SXD-TĐDA.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 353