title Thẩm định dự án

Quyết định số 1980/QĐ-SXD-TĐDA ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về thành lập Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 các dự án do Sở Xây dựng quyết định đầu tư
Thứ tư, 26/10/2022, 06:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1980/QĐ-SXD-TĐDA

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 175
Tin mới hơn
Tin đã đưa