title Chương trình, đề tài khoa học

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố năm 2018
Thứ ba, 15/05/2018, 08:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố năm 2018

Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố

Số lượng lượt xem: 221
Tin đã đưa