title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thứ bảy, 15/02/2014, 10:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020. định hướng đến năm 2030

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1009
Tin mới hơn