title Văn bản quy phạm pháp luật về cây xanh

Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 14/06/2019, 02:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 2980
Tin mới hơn
Tin đã đưa