title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 398/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu
Thứ sáu, 24/03/2023, 06:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 398/QĐ-SXD-QLNGĐXD

 

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 139
Tin mới hơn
Tin đã đưa