title Cải cách hành chính 1

Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Thứ bảy, 28/12/2019, 08:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5392/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 09 thủ tục hành chính thay thế và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (do được thay thế) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng, như sau:

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (01 thủ tục) thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng:

1. Thủ tục cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

Lĩnh vực nhà ở và công sở (02 thủ tục) thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng:

1. Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư.

2. Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư.

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (01 thủ tục) thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện:

1. Thủ tục cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng:

1. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

2 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

3. Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

4. Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

6. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

7. Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

8. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

9. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (do được thay thế lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng:

1. Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng; quản lý dự án.

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng; quản lý dự án.

3. Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: Tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức tư vấn quản lý dự án; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2019.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A.III.3, A.III.4 và A.III.5 được ban hành kèm theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đính kèm file: 

Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 4045
Tin mới hơn
Tin đã đưa