title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 928/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu
Thứ năm, 01/06/2023, 08:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 928/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 145
Tin mới hơn
Tin đã đưa