title Quản lý nhà và công sở

Quyết định số 93/QĐ-CCTHADS ngày 20/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Tân về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản (tại thửa đất số 63-33, tờ bản đồ số 71 (theo tài liệu đo năm 2005), phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân)
Thứ tư, 12/02/2020, 01:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự có Quyết định số 93/QĐ-CCTHADS về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản tại thửa đất số 63-33, tờ bản đồ số 71 (theo tài liệu đo năm 2005), phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Xem toàn văn Quyết định tại file đính kèm sau đây:

Quyết định số 93/QĐ-CCTHADS ngày 20/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Tân về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản (tại thửa đất số 63-33, tờ bản đồ số 71 (theo tài liệu đo năm 2005), phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân)

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 1515
Tin mới hơn
Tin đã đưa