title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 977/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)
Thứ tư, 07/06/2023, 05:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 977/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 151
Tin mới hơn
Tin đã đưa