CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Ranh giới cấp phép xây dựng
Thứ hai, 22/07/2019, 16:06 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Ranh giới cấp phép xây dựng
Người gửi: CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI THẮNG Email: tdt@gmail.com
Địa chỉ: 994C/27B Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 11/09/2013
Nội dung: Liên quan đến xác định ranh giới cấp phép xây dựng cho người dân trên địa bàn một số quận có hệ thống kênh, rạch: Quận 7, Quận 2, Nhà Bè, xin quý sở phúc đáp để có cơ sở giúp các DN hoạt động trong lĩnh vực đo đạt thiết kế thuận tiện thực thi theo quy định của nhà nước nhất là trong giai đoạn chuẩn bị áp dụng NĐ 64 của Chính phủ từ ngày 01/7/2013: A- Văn bản chi phối xác định ranh giới cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dân cư: - QĐ: 150/2004 ngày 09/06/2004: Quy định về quản lý và xây dựng hành lang sông, kênh rạch khu đô thị trên địa bàn TP.HCM. - Các quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 do UBND các Quận công bố và xác định sau ngày có quyết định 150/2004. B- Một số câu hỏi liên quan: 1) Ranh giới dùng xác định ranh hành lang bảo vệ rạch để cấp phép xây dựng trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết phân khu 1/2000 do UBND các Quận huyên ban hành sau ngày quyết định 150 có hiệu lực được xác định theo ranh do quy hoạch phân khu 1/2000 hay xác định theo ranh trừu tượng của QĐ 150/2004 2) Quy trình phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000: trước khi công bố rộng rải quy hoạch phân khu 1/2000 ra công chúng, UBND Quận phải trình phê duyệt hoặc xin ý kiến của các đơn vị có liên quan như Sở QHKT, Sở GTVT, Sở TNMT... để kiểm duyệt hoặc xin ý kiến một số nội dung có liên quan như: ranh giới hành lang rạch, chỉ giới, mật độ.... hay quy hoạch phân khu 1/2000 do UBND Quận tự thiết kế và phê duyệt công bố. 3) Khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 làm căn cứ cấp phép xây dựng nhà ở riêng rẻ trong khu dân cư hiện hữu theo nghị định 64CP áp dụng từ 1/7/2013 mà khu vực đã có quy hoạch phân khu 1/2000 được công bố, các ranh giới : hành lang bảo vệ rạch, hẻm giới... kế thừa theo ranh của quy hoạch phân khu 1/2000 hay xác định lại.... ==> Thực tế trong công tác cấp phép xây dựng trên một số địa bàn thời gian gần đây sau ngày Nghị định 64 của CP ban hành như Q.7, Q.2 thường xuyên phát sinh tranh chấp, khiếu kiện hoặc tranh luận giữa người dân và cơ quan cấp phép xây dựng cũng như giữa Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đo vẽ, xin phép xây dựng cho dân với cơ quan cấp phép dẫn đến tình trạng giấy phép xây dựng phải chỉnh sửa nhiều lần, bổ túc nhiều lần vừa gây phiền hà cho dân vừa tốn kém chi phí và uy tín của DN liên quan đến cách hiểu và xác định ranh giới này chưa thật sự thống nhất (ranh hành lang bảo vệ rạch). C- Ví dụ minh họa: Đính kèm là trường hợp của 01 KH xin cấp phép xây dựng cho phần đất ở phù hợp quy hoạch đã chuyển mục đích trong khu vực đã có quy hoạch phân khu 1/2000 theo quyết 66/2005 của UBND Q.7 xác định KDC hiện hữu chỉnh trang. Vậy cho hỏi cách hiểu nào sau đây đúng. 1) Cách 1: Ranh hành lang bảo vệ rạch được xác định làm căn cứ cấp phép xây dựng theo ranh quy hoạch phân khu 1/2000 do UBND Q.7 công bố và người dân hiển nhiên được cấp phép xây dựng hết phần đất ở phù hợp quy hoạch đã chuyển mục đích # 40m2. ==>> Quy hoạch phân khu đã chi tiết hóa ranh trừu tượng qđ 150/2004 ban hành. 2) Cách hiểu 2: Ranh hành lang bảo vệ rạch được xác định độc lập theo qđ 150/2004 như vậy đồng nghĩa người dân phải lùi vào thêm 5m nữa thuộc phần đất ở phù hợp quy hoạch đã chuyển mục để đảm bảo tối thiểu 10m theo qđ 150/2004 ==> Diện tích cấp phép xây dựng của người dân trường hợp này chỉ còn 20m2, và ranh quy hoạch phân khu 1/2000 không xác định chi tiết hóa ranh này và độc lập. ==>> Với cách hiểu 2 gây khá nhiều thiệt hại cho người dân vì đất phù hợp quy hoạch đất ở phải đóng thuế nhưng không được phép xây dựng, ... 3) Vậy cách hiểu nào đúng? mong quy đơn vị có liên quan hướng dẫn xác định cụ thể để thuận tiện trong công tác cấp phép xây dựng. Thông tin thêm: năm 2012 một số cơ quan cấp phép xây dựng hiểu theo cách 1 và đã cấp phép xây dựng theo ranh xác định quy hoạch phân khu 1/2000, nhưng từ sau NĐ 64/2012 CP thì chuyển sang cách hiểu cách 2.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào công ty Tân Đại Thắng, Qua câu hỏi của công ty, Sở Xây dựng trả lời như sau: Câu hỏi của Công ty đưa ra bao gồm 3 nội dung chính và đã được Lãnh đạo Sở xây dựng trả lời trực tiếp tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp ngày 26/6/2013, bao gồm: - Nội dung thứ nhất: Liên quan đến hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch theo quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09/6/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố và hành lang bảo vệ xác định theo các đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, việc cấp phép xây dựng công trình phải đảm báo nguyên tắc xác định hành lang trên bờ sông, kênh, rạch theo quy định tại Điều 6 - Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09/6/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. - Nội dung thứ hai: liên quan đến quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, đề nghị Công ty liên hệ Sở Quy hoạch – Kiến trúcc để có ý kiến theo đúng chức năng. - Nội dung thứ ba: liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết l/500 làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP cũng phải đảm bảo nguyên tắc xác định hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch theo quy định tại Điều 6 - Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09/6/2004 nêu trên.
Số lượng lượt xem: 459