CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

sai lệch cho phép về diện tích nhà
Thứ tư, 24/07/2019, 05:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: sai lệch cho phép về diện tích nhà
Người gửi: PHẠM NGỌC LAN ANH Email: namcanh0601@yahoo.com
Địa chỉ: 89/342 NGUYỄN KIỆM, GÒ VẤP Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kíng gởi, Hiện nay tôi đang có ý định mua một căn hộ trong dự án chung cư. khi được đọc hợp đồng mua bán tôi thấy có quy định rằng "Nếu kết quả đo đạc Diện tích Sàn Sau cùng này chênh lệch với diện tích của Căn hộ Được bán là 3% hoặc ít hơn 3% so với Diện tích Quy định Ban đầu, các Bên sẽ coi như đã chấp thuận chênh lệch đó mà không cần điều chỉnh Giá Mua". Khi đọc hợp đồng của một dự án khác thì tôi thấy trong trường hợp này áp dụng là tỉ lệ là 2% Tôi muốn hỏi là pháp luật và trong quy chuẩn xây dựng hoặc trong các quy định đối với vấn đề sai số này thì tỉ lệ phần trăm cho phép trong trường hợp này là bao nhiêu? Doanh nghiệp đưa ra con số là 3% là có cao hơn so với quy định hay không? Chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phạm Ngọc Lan Anh, Vấn đề bạn hỏi, Phòng Quản lý Nhà và Công sở - Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, khi mua bán căn hộ chung cư thì áp dụng theo mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại (phụ lục số 16) ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2012 của Bộ Xây dựng về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Trong mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại và trong quy chuẩn xây dựng không quy định về tỷ lệ sai số cho phép khi tính diện tích căn hộ được cấp phép xây dựng và diện tích sàn căn hộ sau cùng. Vì vậy, việc xác định tỷ lệ % này là do chủ đầu tư và khách hàng mua căn hộ tự thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, điểm b, khoản 2, Điều 4 của Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại có quy định nghĩa vụ của bên bán như sau: "Thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về pháp luật xây dựng (thiết kế căn hộ và quy hoạch xây dựng sẽ không bị thay đổi trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)".
Số lượng lượt xem: 841