CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Sàn giao dịch
Thứ ba, 23/07/2019, 14:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Sàn giao dịch
Người gửi: Nguyễn Thị Thủy Tiên Email: haitranmail@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin Quý spwr giải đáp giúp tôi 2 thắc mắc sau: Câu 1: Sàn giao dịch nơi làm việc do quy mô còn nhỏ nên không ký được trực tiếp với công ty chủ đầu tư Hợp đồng ủy quyền bán căn hộ mà phải thông qua một công ty khác. Có người nói như vậy là vi phạm nhưng có người lại nói không vi pham vì căn cứ theo Điều 48. Quyền của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản khoản 4. Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng môi giới bất động sản với khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới. .. Câu 2. Việc đăng quảng cáo để bán sản phẩm môi giới trước khi thực hiện giao dịch theo quy định của Thông tư 13- Phần 3 khoản 3: 3. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai các thông tin (theo quy định tại Điểm 2 phần IV của Thông tư này) về bất động sản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch để khách hàng biết và đăng ký giao dịch. Thời gian thực hiện công khai tối thiểu 07 (bảy) ngày tại Sàn giao dịch. Trong thời hạn nêu trên, thông tin về tên dự án, loại, số lượng bất động sản, địa điểm và thời gian tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải được đăng tải tối thiểu 03 (ba) số liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương, tối thiểu 01 (một) lần trên đài truyền hình địa phương nơi có dự án và trên trang web (nếu có) của Sàn giao dịch bất động sản. Chi phí đăng tải thông tin do chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu) chi trả; Tuy nhiên bạn tôi cho rằng chi phí này nhất phải do sàn giao dịch BDS chịu (Các Sàn khác bị bắt lỗi và bị phạt lỗi này khi tiếp đoàn kiểm tra của Bộ) Xin cho tôi biết để thực hiện đúng 2 việc trên phải làm sao. Xin chẩn thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Thủy Tiên. Phòng Phát triển nhà Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: 1.1 Sàn giao dịch bất động sản có quy mô diện tích nhỏ nên không được ký hợp đồng ủy quyền bán sản phẩm trực tiếp với chủ đầu tư: - Căn cứ quy định tại điểm 1.6, mục l, Phần IV Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng, về diện tích sàn giao dịch như sau: "1.6. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20m cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động." Theo quy định nêu trên thì diện tích để Sàn giao dịch bất động sản hoạt động cho dịch vụ môi giới bất động sản phải tối thiểu là 50m2 . - Căn cứ quy định tại mục 2 Điều 18 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng, việc Sàn giao dịch bất động sản khi bán sản phàm phải ký Hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở qua sàn với chủ đầu tư, trường hợp Sàn giao dịch bất động sản do chủ đầu tư thành lập thì chủ đầu tư ký Văn bản ủy quyền cho sàn thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở do mình đầu tư xây dựng theo quy định nêu trên. 1.2 về đăng quảng cáo để giới thiệu sản phẩm khách hàng: - Căn cứ quy định tại mục 3, Phần IV Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng, như sau: "3. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai các thông tin (theo quy định tại điểm 2 phần IV của Thông tư này) về bất động sản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch để khách hàng biết và đăng ký giao dịch. Thời gian thực hiện công khai tôi thiểu 07 (bảy) ngày tại Sàn giao dịch. Trong thời hạn nêu trên, thông tin về tên dự án, loại, số lượng bất động sản, địa điểm và thời gian tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải được đăng tải tối thiểu 03 (ba) số liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương, tối thiểu 01 (một) lần trên đài truyền hình địa phương nơi có dự án và trên trang web (nếu có) của Sàn giao dịch bất động sản. Chi phí đăng tải thông tin do chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu) chi trả" Do đó, theo quy định nêu trên việc Sàn giao dịch bất động sản đăng thông tin quảng cáo theo thì chi phí đăng tải thông tin do chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu) chi trả.
Số lượng lượt xem: 285