CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

san xuat cot dien co phai la san xuat vat lieu xay dung khong
Thứ ba, 23/07/2019, 12:31 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: san xuat cot dien co phai la san xuat vat lieu xay dung khong
Người gửi: Luu duc Vo Email: coso.hiepluc@gmail.com
Địa chỉ: 4/77 Quoc Lo 13, p Hiep binh Phuoc,q Thu duc Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Chung toi la ho kinh doanh ca the, san xuat cot dien beton. Xin cho hoi san xuat cot dien co phai la san xuat vat lieu xay dung khong? Neu dung thi cac san pham tuong tu nhu: coc beton de dong mong, da beton hang rao, tam dale, cung la vat lieu xay dung phai khong? Toi hoi de co dinh huong cho cong viec cua chung toi. Tran trong kinh chao va xin cam on
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Lưu Đức Võ, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 – Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: “Vật liệu xây dựng là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ, kim loại được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện”. Các loại cột điện bê tông, cọc bê tông để đóng móng, gạch xi măng cốt liệu (ông Lưu Đức Võ gọi là “đá bê tông hàng rào”), tấm đan là các loại vật liệu xây dựng. Trong quá trình hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, đề nghị ông lưu ý thực hiện theo các quy định: - Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2011:  Điểm c Khoản 1 Điều 1: “Tập trung các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng vào các khu công nghiệp để thuận lợi trong phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường; từng bước chuyển đổi hoặc loại bỏ các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp, không phù hợp với quy hoạch chung của thành phố”.  Điểm b Khoản 2 Điều 1: “đến năm 2015, hoàn tất việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, hiệu quả kinh tế thấp”. - Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014. - Quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận – huyện do Ủy ban nhân dân quận – huyện ban hành; theo quy định tại Mục II và Khoản 1 Mục III – Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. - Cột điện bê tông phải được người sản xuất công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Số lượng lượt xem: 319