CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

so nha
Thứ ba, 23/07/2019, 13:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: so nha
Người gửi: Huynh Duc Duan Email: deyun_huang@yahoo.com
Địa chỉ: 140, nguyen van thu, quan 1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gởi quý sở! Đầu tiên xin gởi đến quý sở lời chúc sức khỏe! Tôi có đọc hướng dẫn về góp ý kiến thiết kế cơ sở cho công trình nhóm A, nhưng lại đề là dự án 1 công trình dân dụng dưới 20 tầng. Như vậy các dự án nhóm A, công trình dân dụng trên 20 tầng và nhiều block, thì xin hỏi chúng tôi cũng vẫn phải xin ý kiến thiết kế cơ sở ở tại quý sở hay ở Bộ Xây Dựng? Kính mong quý sở phản hồi phúc đáp. Chân thành cám ơn! Đức Duân Deyun_huang@yahô.com
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Huỳnh Đức Duân. Phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Căn cứ vào tổng mức đầu tư dự án để phân loại nhóm dự án đầu tư (A, B, C) theo Phụ lục 1 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Theo điểm a khoản 3 Điều 2 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, quy định " Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A...Bộ Xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tưởng Chỉnh phủ yêu cầu. Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng một công trình dân dụng dưới 20 tầng thì Sở Xây dựng nơi có dự án tham gia ý kiến về thiết kể cơ sở". Do đó, đối với dự án thuộc nhóm A nêu trên sẽ do Bộ Xây đựng tham gia ý kiến thiết kế cơ sở.
Số lượng lượt xem: 215