CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

su dung ban cong thanh phong co bi xu ly vi pham?
Thứ tư, 24/07/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: su dung ban cong thanh phong co bi xu ly vi pham?
Người gửi: Tran Thi Thu Hong Email: tranhuong166@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Quan 3 tp. hcm Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Theo thong tu 24 va nghi dinh 23 khong quy dinh viec xay dung ban cong lam phong la xay dung sai noi dung giay phep? vay co quan nha nuoc (thanh tra xay dung) lap bien ban xu ly vi pham la dung hay sai?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Tran Thi Thu Hong, Qua nghiên cứu các văn bản pháp luật Thanh tra Sở có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 4 Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định: 1. Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP là vi phạm một trong những nội dung trong mẫu giấy phép xây dựng tại phụ lục VI Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: a) Thay đổi vị trí xây dựng công trình; b) Sai cốt nền xây dựng công trình; c) Vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; Ngoài các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị sai nội dung giấy phép xây dựng còn thuộc một trong những trường hợp sau: d) Sai diện tích xây dựng (tầng một) đ) Chiều cao công trình vượt quá chiều cao được quy định trong giấy phép xây dựng; e) Xây dựng vượt quá số tầng quy định trong giấy phép xây dựng; g) Vi phạm những quy định về quản lý kiến trúc đô thị (đối với những khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt). Do đó, việc xây dựng ban công làm phòng bà có thể căn cứ vào khoản 1, Điều 4, Thông tư số 24/2009/TT-BXD để tìm hiểu thêm. Do vậy, để hiểu rõ các quy định nêu trên đề nghị bà liên hệ phòng Quản lý đô thị Quận 3, Thanh tra xây dựng quận 3 để được hướng dẫn cụ thể theo quy định.
Số lượng lượt xem: 220